Canvi de certificats de servidors segurs de PCI de Preproducció

Certificat securitzar pci

El dijous 2 d’abril a les 15 hores es realitzarà un canvi de certificats de servidors segurs amb el que es securitza la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa) de l’entorn de Preproducció:

  • serveis-pre.iop.aoc.cat
  • serveis-pre.app.aoc.cat

Els nous certificats estan emesos per la nova Autoritat de Certificació, Sectigo, per tant, haureu de revisar la confiança amb les següents arrels:

IMPORTANT! Degut a un canvi d’entitat de certificació de Sector Públic a Sectigo i que la nova entitat de certificació intermitja té l’algorisme de signatura de sha384, haureu de revisar que el vostre servidor d’aplicacions o similar admet aquests tipus de certificats, és possible que en alguns casos sigui necessari afegir la cadena de certificació complerta fins a la clau pública del servidor, i com no el tenim publicat al web, aviseu-nos per fer-vos-la arribar a la bústia que ens indiqueu.

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X