Ampliació de termini de la resolució per a la concessió de subvencions per a projectes de recuperació de la memòria democràtica

S’ha publicat al Tauler electrònic la Resolució per la qual s’acorda l’ampliació del termini de resolució per a la concessió de les subvencions, de les línies 1 i 2 a ens locals, per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980. (Resolució EXI/1700/2017, de 12 de juliol).

X