[Resolta] [AOC] Incidència detectada i resolta als nostres sistemes amb afectació des de les 9:45 fins a les 10:15

S’ha detectat una incidència que afectava l’accés i el rendiment dels següents serveis:

  • e-Valisa
  • e-NOTUM
  • e-TAULER
  • EACAT
  • Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP)
  • Registre Públic de Contractes (RPC)
  • Transparència i SEU-e
  • Via Oberta.

Aquesta incidència no ha afectat els sistemes d’integració (PCI).

La incidència ha quedat resolta a les 10:15.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X