Incidència detectada i resolta a l’hora d’accedir a signasuite.aoc.cat

Us informem que entre les 12:30h fins a les 12:45h hi ha hagut problemes d’accés a signasuite.aoc.cat.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport.

X