[Resolta] Incidència detectada al servei d’e.FACT

S’ha resolt la incidència que provocava temps de resposta alts al servei d’e.FACT.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’e.FACT.

X