[Resolta] [Externa] Incidència detectada en l’accés i funcionament de les eines d’e-Contractació (PSCP, Sobre Digital i RPC)

25/02/2020 – 17:30: La incidència que afectava el rendiment dels serveis de Contractació electrònica ha quedat resolta.

25/02/2020 – 12:57: S’ha detectat una incidència que pot afectar el rendiment dels serveis de Contractació electrònica (Plataforma de Serveis de Contractació Pública, Sobre Digital i Registre Públic de Contractes).

25/02/2020 – 10:30: S’ha detectat una incidència que pot afectar al rendiment de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i Sobre Digital.

Els tècnics del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda estan treballant per resoldre-ho en el menor temps possible.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X