[Finalitzada] [Externa] Intervenció programada als serveis de la Generalitat de Catalunya per al dia 14 de febrer entre les 23:59 i les 02:00 del 15 de febrer

La intervenció programada i externa a l’AOC als serveis de la Generalitat de Catalunya entre el 14 de febrer a les 23:59 i el 15 de febrer les 2:00 va finalitzar correctament en la data i hora previstes.

Aquesta intervenció va poder afectar els següents serveis:

 • Via Oberta
  • Departament Benestar Social i família
  • Servei Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
  • Agència Tributària Catalana (ATC)
  • Departament Justícia
  • CatSalut
  • Beques
 • Altes IdCat Mòbil
 • Servei de SMS (VÀLid, e-NOTUM)

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X