[Resolta] [Externa] Incidència detectada en la consulta i validació de certificats des de la Plataforma de validació electrònica estatal @firma

La incidència que afectava el servei de consulta i validació de l’estat de revocació de certificats emesos per la Direcció General de Policia, es troba actualment resolta.

Aquest servei ja torna a estar disponible.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

 

X