[Resolta] [Externa] Incidència detectada al servei de consulta de la identitat de Via Oberta

La incidència que afectava el producte de Consulta d’identitat de la Direcció General de Policia, per al servei de Via Oberta, ha quedat resolta.

Aquest servei ja torna a estar disponible.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X