[Finalitzat] Canvi de certificat a la signatura dels serveis de l’AOC

En relació amb la intervenció que es va realitzar el dimecres 9 de gener del canvi del certificat (número de sèrie:  0e7b917203da943a)  amb el que signem als següents serveis:

  • Afectació integració general: Respostes XML dels serveis integrats mitjançant la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI) de l’AOC.
  • Afectació integració Registre Unificat (MUX): Peticions XML del MUX cap a registres unificats dels Ens locals per obtenir el número d’assentament.
  • Evidències dels serveis: Notificació (e-Notum), Tauler electrònic (e-Tauler), BOE-TEU, Còpies autèntiques (Còpia), Tramitació amb la ciutadania i les empreses (e-Tram), Tramitació interadministrativa (EACAT, OVER), Valisa electrònica, Registre Unificat (MUX), VÀLId

Informem que per errors tècnics a la generació d’aquest certificat amb número de sèrie: 0e7b917203da943a, s’ha de canviar el certificat el dimecres 20 de febrer a les 15 hores.

El número de sèrie del nou certificat és: 52185d3567157b41.

IMPORTANT INTEGRADORS: En el cas que el vostre servidor d’aplicacions o similar, no admeti els certificats sha256 (corresponent a l’arrel de Sector Públic), llavors necessiteu afegir la clau pública del certificat final en lloc de les arrels, per a aquest cas, el podeu descarregar perquè l’afegiu al vostre truststore abans de la data indicada (20 de febrer).

El certificat actual es revocarà tan aviat com s’hagin realitzat les accions del canvi, i per tant, deixarà de ser vàlid.

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X