[Finalitzada] [Externa] Intervenvió programada al Registre Públic de Contractes

La intervenció duta a terme el 15/05/2019  al Registre Públic de Contractes (RPC) ha finalitzat correctament.

A partir d’aquesta es farà efectiva l’eliminació del camp PIME dels Excel de càrrega de contractes menors i per efectuar la tramesa massiva d’aquests contractes, caldrà que la plantilla d’Excel no incorpori la columna corresponent a aquest camp (PIME).

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X