[Resolta] [AOC] Incidència detectada a la plataforma EACAT i l’acces per serveis web via PCI

06/05/2019 16:04: La incidència que afectava l’accés a la plataforma EACAT i l’acces per serveis web via PCI es troba actualment resolta.

06/05/2019 15.15h: Hem detectat que aquesta incidència també afecta als serveis ERES, VÀLid, Validador-PSIS i Signador centralitzat.

06/05/2019 12.00h: S’ha detectat una incidència que provoca problemes de rendiment i d’acces a la plataforma EACAT.

Aquesta incidència afecta els següents serveis: e-Valisa, e-NOTUM, e-TRAM e-TAULER, EACAT, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Trasparència i SEU-e, Via Oberta i Registre Unificat (MUX).

Aquests serveis ja tornen a estar disponibles.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X