Activació del servei genèric “Notificació – Comunicació electrònica de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic” a EACAT

S’activa una nova versió del servei Notificació – Comunicació electrònica de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, que és un servei genèric d’EACAT-tràmits, creat perquè la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic puguin fer arribar notificacions i comunicacions electròniques a la resta d’ens d’EACAT.

És molt important no confondre aquest servei amb l’e-NOTUM que és el servei de notificació destinat a la ciutadania i a les empreses.

Trobareu més informació en la FAQ GT – Notificació – Comunicació electrònica de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

X