Publicades les subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit del patrimoni cultural