Publicades les subvencions per a projectes de difusió de la recerca en l’àmbit de les lletres