S’inicia la recollida de la documentació de justificació del mòdul atorgat pels jutjats de pau

El Departament de Justícia publica el servei JUS – Justificació mòdul econòmic 2022, perquè els ajuntaments dels municipis de Catalunya, on hi ha jutjat de pau, tramitin la documentació justificativa de l’import atorgat l’any 2022 (punt 5è de la part dispositiva de la Resolució JUS/1239/2022, de 27 d’abril). Podeu consultar la llista dels atorgaments realitzats durant l’any 2022 a la Seu judicial.

El termini per presentar la justificació esmentada finalitza el 2 de maig de 2023.

El tràmit Justificació del mòdul econòmic per a jutjats de pau- Convocatòria 2022 és un formulari intel·ligent . Els usuaris que disposaven del rol per fer la tramesa en anteriors convocatòries no cal que el tornin a demanar. D’altra banda, cal que utilitzeu el nou formulari que trobareu al Catàleg de serveis i no reutilitzeu formularis relatius a anteriors convocatòries o la tramesa genèrica perquè podrien no ser admesos.

Pel que fa a la documentació a annexar, a banda del certificat econòmic també heu d’emplenar les dades actualitzades d’identificació del jutjat de pau i els apartats referits a l’activitat judicial. Un cop verificada la suficiència de la documentació rebuda es tramitarà el pagament dels imports corresponents a la convocatòria de 2023, un cop es publiqui al DOGC.

Per a més informació podeu consultar l’esmentada Seu judicial. Igualment podeu adreçar els dubtes a la bústia de jutjats de pau: jpau.dj@gencat.cat, al portal EACAT: JUS/Comunicacions Justícia de Pau/Resposta comunicacions o al telèfon: 936344873. També podeu demanar informació al servei territorial corresponent o a la Gerència Territorial de Barcelona Comarques.

X