Publicats els ajuts per al foment de la gastronomia catalana, 2023