Publicades les subvencions per al finançament de llars d’infants i escoles bressol de titularitat dels ens locals de l’any 2023