Publicades les subvencions per al finançament de llars d’infants i escoles bressol de titularitat dels ens locals de l’any 2023

El Departament d’Educació ha publicat el servei per enviar el certificat justificatiu del finançament de llars d’infants i escoles bressol de titularitat dels ens locals corresponent a la matrícula del curs 2022-2023.

Trobareu la relació dels imports corresponents l’apartat Documentació.

El termini per a la presentació del certificat justificatiu és abans de l’1 de març de 2024.

Per tramitar la sol·licitud, heu d’anar a Tràmits, Departament d’Educació, EDU – Finançament de llars d’infants i escoles bressol de titularitat dels ens locals. Exercici 2023.

X