Publicades les subvencions per a actuacions de millora ambiental de la il·luminació exterior i mitigació del canvi climàtic, 2023-2025

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obre la convocatòria de subvencions per a actuacions de millora ambiental del medi nocturn i de contribució a la mitigació del canvi climàtic en la il·luminació exterior existent de titularitat pública, realitzades en el període 2023-2025 (ref. BDNS 728579).

La subvenció té com a finalitat prevenir i corregir la contaminació lumínica a fi de mantenir les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general, de promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors, d’evitar la llum artificial innecessària, molesta i sobrera, i de prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica, així com contribuir a la mitigació del canvi climàtic.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible de totes les línies de subvenció o, com a màxim, fins el 29 de febrer del 2024.

Per a més informació podeu consultar les bases reguladores.

Per tramitar aneu Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ACC – Subvencions per a actuacions de millora ambiental de la il·luminació exterior i mitigació del canvi climàtic, 2023-2025.