Les subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a les biblioteques públiques s’han publicat