El portal de Transparència i Dades Obertes incorpora millores en les visualitzacions gràfiques