Les subvencions per a les actuacions per a l’execució de captacions d’aigües subterrànies per a l’abastament, publicades a EACAT

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) obre la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d’aigües subterrànies per a l’abastament (ref. BDNS 729783).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza a les 14 h del 2 de febrer de 2024.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ACA – AEP001 – Actuacions per a l’execució de captacions d’aigües subterrànies per a l’abastament.