Intervenció als serveis de certificació digital el 15 de novembre 

El dia 15 de novembre de 15 a 16 h es realitzaran tasques de manteniment del Servei de Certificació Digital T-CAT que implicarà una aturada del mateix.

Durant aquest tall de servei no es podran demanar certificats ni gestionar el seu cicle de vida. Tampoc es podran dur a terme les tasques de gestió pròpies d’una Entitat de Registre T-CAT.

S’aprofitarà aquesta aturada per adequar els nostres certificats a les noves bones pràctiques de les normes ETSI actuals. És per aquest motiu que s’eliminarà el correu electrònic com a dada continguda dins del certificat i, per la qual cosa, no es podran signar els correus electrònics. Tot i això, el correu electrònic es continuarà demanant en la sol·licitud per fer-ne ús per temes operatius.