Disponible el vídeo de la jornada de transparència “Accedeix a la informació pública, hi tens dret!”