La disponibilitat dels serveis AOC s’incrementa fins al 99,67% durant 2022

El 2022 la disponibilitat dels serveis del Consorci AOC ha assolit un 99’67% de mitjana mensual, continuant amb la millora constant anual d’aquesta dada des de 2018, com es pot veure en el següent quadre. Aquest percentatge ha estat calculat amb les dades del document mensual de “Monitoratge de serveis” de l’AOC. 

Podeu consultar altres dades del balanç AOC 2022 a la infografia resum 2022.

X