La disponibilitat dels serveis AOC s’incrementa fins al 99,67% durant 2022