Canvi d’arrels de certificats SSL a l’entorn de preproducció

Com a part d’una sèrie de millores, tant en la seguretat i automatització, com en l’optimització de costos, des de l’AOC s’ha procedit a modificar els certificats SSL que protegeixen els dominis de diferents webapps i serveis web de l’entorn de preproducció. S’han substituït per certificats de l’autoritat de certificació (CA) de Let’s Encrypt.

Si disposeu de versions actualitzades de navegadors i programari (JAVA, .NET, etc.), no cal que realitzeu cap acció, ja que la CA ja està precarregada en els magatzems de confiança.

En cas que disposeu de versions antigues, haureu de carregar l’arrel de Let’s Encrypt (que podeu trobar a https://letsencrypt.org/certificates/) en els magatzems de confiança.

De moment, a l’entorn de Producció no està previst fer aquest canvi.

Per qualsevol consulta, ens podeu contactar a través del Portal de suport d’Integradors.