Tanquem el “Canal EDI” per a l’enviament de factures a l’eFACT

A partir del dia 1 de maig ja no es podran enviar factures en format EDI al servei de l’eFACT.

Els proveïdors de les AAPP que remeteu factures en format EDI al servei eFACT, caldrà que adapteu els vostres sistemes per a enviar les factures en format FACTURAe a l’eFACT, de la mateixa manera que les esteu enviant a FACE. Recordeu que si el volum de factures que remeteu a les AAPPs, no és molt elevat, també disposeu de la “Bustia de lliurament de factures” per a enviar factures de manera manual.

Al GitHub de l’eFACT, teniu tota la informació per a la integració al servei eFACT.

X