S’habilita el servei web de recuperació d’ofertes d’e-Licita

Ja està disponible el servei web que permet la recuperació d’ofertes de les eines de licitació electrònica integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).

Des de l’AOC es posa a disposició dels ens locals i les universitats un servei per consumir, des de plataformes pròpies, els serveis d’e-Contractació de la Generalitat de Catalunya a través de la PCI (Plataforma de Col•laboració Interadministrativa) del Consorci AOC.

D’aquesta manera es permet el traspàs de determinada informació dels expedients de contractació de manera automatitzada, tant a la PSCP com al Registre Públic de Contractes (RPC), a través de gestors d’expedients de contractació tercers.

S’afegeix ara a aquests webservices, la possibilitat d’obtenir les ofertes presentades i obertes a Sobre Digital, a través d’una nova integració amb el servei de recuperació d’ofertes que el Departament d’Economia i Hisenda ha posat a disposició i des de l’AOC hem desenvolupat.

Aquells ens que ja disposeu de la integració del vostre gestor d’expedients amb la PSCP podeu sol·licitar, addicionalment, la integració amb e-Licita a través del formulari d’integració.

Si voleu desenvolupar la integració amb els dos serveis alhora ens heu d’enviar el formulari d’integració marcant els dos serveis (PSCP i e-Licita).

A través de l’enllaç a la documentació d’integració de PSCP es pot accedir al Document d’integració que incorpora aquest nou apartat “5.2.6 Retorn d’ofertes presentades” així com un exemple de crida al nou webservices.

X