S’amplia el termini per a la justificació del Contracte Programa per a la prestació del SIAD 2021

S’amplia el termini de justificació del Contracte Programa per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere als ens locals de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals per a l’exercici 2021 (Resolució PRE/1394/2021, de 6 de maig).

El nou termini de presentació queda ampliat fins el 4 de febrer de 2022.

Per tramitar a neu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ICD – Transferència destinada a finançar la prestació del SIAD i la realització de polítiques d’igualtat de gènere 2021.

.

X