Publicat el tràmit “Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural” a EACAT

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport al Ciutadà, obre la convocatòria en l’àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024 (ref. BDNS 638351).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza a les 14 h del 13 de setembre de 2022.

Trobareu més informació en la normativa publicada al Web del Departament de Cultura.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de serveis i, concretament, en el tràmit Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural del servei CLT – OSIC – Subvencions – Patrimoni cultural.

X