Publicat el servei “SOC – Subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació. 2022” a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació (SOC – Espais) (ref. BDNS 634311).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 14 de juliol de 2022.

Trobareu més informació a les seveconvocatòria de subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació (SOC – Espais), per al 2022 (ref. BDNS 634311).

Els espais de recerca de feina tenen per objectiu desenvolupar les competències necessàries per realitzar amb major efectivitat una recerca organitzada i sistemàtica de feina, per tal de millorar l’ocupabilitat i la incorporació al mercat laboral de les persones demandants d’ocupació mitjançant dos serveis:

  • – Recerca activa de feina: té per objectiu la inserció laboral de les persones participants utilitzant una metodologia activa en la que es fomenta l’autonomia de cada persona i s’incentiva la motivació de les persones participants per presentar el màxim de candidatures, atenent el seu objectiu professional i l’adequació del seu perfil a les demandes de les empreses.
  • – Eines informàtiques: té per objectiu complementar el coneixement i reforçar l’ús d’eines informàtiques per assolir el nivell que requereix el servei Recerca activa de feina.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 14 de juliol de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SOC – Subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació. 2022.

“>s bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SOC – Subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació. 2022.

X