Publicat el servei “SOC – Subvencions per a la formació professional per a l’ocupació en especialitats d’alt nivell (Més Talent CAT) Convocatòria anticipada 2022” a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, de subvencions per a la realització d’accions de formació professional per a l’ocupació en especialitats d’alt nivell de qualificació en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – MES TALENT CAT) (ref. BDNS 603398).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 28 de gener de 2021.

Poden ser beneficiàries les entitats establertes a Catalunya; inscrites en el Registre de centres i entitats de formació o en procés; i que hagin fet el pagament de la taxa d’inscripció a aquest Registre.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SOC – Subvencions per a la formació professional per a l’ocupació en especialitats d’alt nivell (Més Talent CAT) Convocatòria anticipada 2022.

X