El portal de transparència s’actualitza amb nous ítems automàtics i funcionalitats

Durant els propers dies el portal de transparència que oferim des de l’AOC amb la col·laboració de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya incorporarà millores funcionals i correctives.

Una bona part dels canvis es deuen a ajustos funcionals per avançar en l’adequació dels ítems a les obligacions fixades al DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública (tasca que des de la XGT s’està fent de manera continuada), però també trobareu noves funcionalitats, nous ítems i automatitzacions que, de ben segur, seran del vostre interès.

 

Principals millores  

 1. L’Ítem “Registre de factures” s’automatitza (a partir de font e-fact) 

Després d’un període en pilotatge a partir d’ara l’ítem de “registre de factures” si l’ens ho desitja podrà ser automàtic a partir de la font e-FACT. Aquesta és una millora molt esperada doncs facilitarà la publicació automàtica de totes les factures amb informació sobre els diferents estats (registrada, pagada, rebutjada), amb consolidació mensual.  

Per a procedir a activar l’automatització de l’ítem caldrà entrar a l’ítem i activar la visualització de les dades, que es mostraran en un format taula.

 1. El mòdul “d’organització política” ara també es trobarà disponible per a consells comarcals i diputacions 

En aquesta versió s’ha ampliat el mòdul d’organització política també a diputacions i consells comarcals. El nou mòdul  els facilitarà crear i gestionar  les estructures i organitzacions específiques necessàries i crear el cartipàs amb els noms específic (i diferenciats dels ajuntaments), i per tant adequar-se a aquesta tipologia d’ens. Per fer-ho hauran de seguir els criteris de parametrització del manual disponible al portal de suport.  

 1. Es millora l’apartat “accessibilitat”

L’apartat “Accessibilitat” fins al moment només permetia mostrar un text genèric i proposat per defecte. A partir d’ara els ens disposaran de capacitat d’edició per a poder complementar amb més detall les exigències associades al Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.  

Nous ítems i millores a ítems existents

 • Nou ítem disponible:  gestió representacions 

S’ha creat un nou ítem “Gestió de representacions” a la família de tràmits i serveis, que inclou automàticament l’enllaç per a consultar, crear o gestionar les teves representacions per a fer actuacions davant de les administracions públiques. Disponible tant per ciutadania com per empreses. Aquells ens que disposin del “Representa” poden accedir a l’entorn d’edició i activar-lo. 

Tipus ítem: automàtic amb redirecció (A*)    

 • Canvi a l’ítem “Termini de Pagament a Proveïdors” 

Amb aquesta nova versió s’ha adaptat la informació i la visualització de les dades de l’ítem “Termini de Pagament a Proveïdors”, al concepte de Període Mitjà de Pagament (PMP). Pel que s’hi publiquen directament les dades a partir de la informació disponible al MINHAP, d’acord amb la metodologia emprada al Reial Decret 1040 de 2017 de 22 de desembre.  

Tipus ítem: automàtic amb dades obertes (A)   

 • Canvi de nom i ampliació dels camps a l’ítem: “Cost de les campanyes institucionals”  

Aquest ítem canvia de nom i passa a dir-se “Informació de les campanyes institucionals”. A nivell de camps estructurats s’ha afegit més informació. Els camps disponibles a l’ítem (manual estructurat) són els següents: 

 • Nom de la campanya 
 • Mes 
 • Any  
 • Concepte 
 • Mitjà de comunicació 
 • Import (iva inclòs)  
 • Àmbit 
 • Prioritat 
 • Accions 
 • Canvi de nom i ampliació dels camps a l’ítem: “Resolucions sobre règim d’incompatibilitat dels alts càrrecs”  

Aquest ítem canvia de nom i passa a dir-se “Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs i personal directiu”. A nivell de camps estructurats s’ha afegit més informació. Els camps disponibles a l’ítem són els següents: 

 • Nom i cognoms 
 • Càrrec ocupat 
 • Departament o entitat on desenvolupa les seves tasques 
 • Data del seu nomenament o contracte 
 • Càrrecs electius 
 • Activitats públiques i privades compatibles 
 • Àmbit concret d’actuació professional 
 • Nom o raó social de les empreses o entitats 
 • Data de la resolució o autorització de la compatibilitat 
 • Tipus de vinculació amb el càrrec o activitat compatible 
 • Període de contractació 
 • Nombre total d’hores de dedicació 
 • Localització de l’entitat o empresa on es realitza l’activitat secundària 
 • Canvi en el nom de l’ítem: “Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs”  

Aquest ítem canvia de nom i passa a denominar-se: “Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs i del personal directiu”. 

 • Canvi de nom a l’ítem: “Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns” 

Aquest ítem canvia de nom i passa a denominar-se: “Alts càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals”. 

 • Canvi de nom a la subfamília “Acció de govern i partits polítics” 

Aquesta subfamília canvia de nom i passa a denominar-se: “Acció de govern i grups polítics”. 

 • Millores a l’ítem “Exercici dels drets relatius a protecció de dades personals” 

Ara teniu la possibilitat d’editar i personalitzar el text que s’ofereix per defecte, tant el resum general com el detall de cadascun dels drets associats a protecció de dades. 

 • Millores a l’ítem manual “Resolucions administratives i judicials rellevants”

S’ha dotat de la possibilitat d’ordenació d’aquest ítem manual. 

Quan es realitzaran els treballs de desplegament ? 

Està previst que les tasques de desplegament d’aquesta nova versió es facin el 4 de maig de 14 hores a 17 hores. És possible que durant la jornada es puguin produir talls de servei de caràcter puntual. Disculpeu les molèsties que aquest desplegament us puguin ocasionar.  

Recordeu que en el moment que fem el desplegament, tots aquests canvis i millores els podreu també trobar a l’espai habilitat de “novetats de transparència” del propi entorn edició del portal, així com actualitzada la taula de detall del ítems disponible al portal de suport, on també s’hi incorporarà la informació associada al Decret 8/2021. 

X