Migració del servei de petició d’exàmens del Departament de l’antic Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El 27 de maig de 2022 es trasllada el servei corresponent a la petició d’exàmens que es gestionava des del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, atès que és l’òrgan competent en la tramitació dels expedients inclosos en aquest servei.

Així, doncs, el servei GAH – EAPC – Petició d’exàmens passa a dir-se EAPC – Petició d’exàmens.

En aquest sentit, tots aquells expedients iniciats des de l’antic servei GAH – EAPC – Petició d’exàmens i que encara estan en tramitació es trobaran dins del nou servei EAPC – Petició d’exàmens fins a la seva finalització.

X