L’antic servei “GAH – Subvencions FEDER 2014 – 2020” es migra al Departament de Presidència

S’ha migrat l’antic servei GAH – Subvencions FEDER 2014 – 2020 del catàleg de serveis de l’antic Departament de Polítiques Digitals al Departament de la Presidència .

El nou servei resultant és PRE – Subvencions FEDER 2014 – 2020.

X