Ja podeu justificar el programa “Suport als municipis en l’àmbit de l’artesania”

S’ha obert el període de justificació del programa de subvencions “Suport als municipis en l’àmbit de l’artesania” del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

El període de justificació finalitza el 31 de març de 2023.

Per tal de justificar l’incentiu atorgat caldrà que presenteu el model normalitzat de compte justificatiu i adjunteu al mateix una memòria de l’actuació realitzada.

X