Finalitza la justificació del mòdul econòmic atorgat per a jutjats de pau l’any 2021

Tots els ajuntaments dels municipis de Catalunya, on hi ha jutjat de pau, tenen a la seva disposició el servei JUS/Justificació del mòdul econòmic 2021 del catàleg de tràmits d’EACAT, per fer arribar la documentació justificativa corresponent al mòdul atorgat l’any 2021, de conformitat amb la Resolució JUS/2117/2021, d’1 de juliol.

El servei estarà disponible fins el dia 2 de maig de 2022.

Podeu consultar la llista d’ajuntaments als quals se’ls va atorgar subvenció a la convocatòria de 2021.

Per a qualsevol informació o aclariment podeu consultar l’enllaç de la seu electrònica esmentat. Igualment podeu adreçar els dubtes o aclariments a la bústia de jutjats de pau: jpau.dj@gencat.cat o al telèfon 936344873. També podeu demanar informació al servei territorial corresponent o a la Gerència Territorial de Barcelona Comarques.

X