Es publica la Proposta de resolució provisional de subvencions per a l’Esport Blanc Escolar

S’ha publicat la proposta de concessió de subvencions i, per tant, s’inicia el termini de 10 dies per aportar documentació complementària, si escau.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

X