Es publica el servei “ACA – RP2022 – Redacció projectes constructius actuacions protecció davant avingudes en trams urbans” a EACAT

L’Agència Catalana de l’Aigua obre la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 636520).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre del 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ACA – RP2022 – Redacció projectes constructius actuacions protecció davant avingudes en trams urbans.

X