Els convenis amb la Direcció General de Protecció Civil a partir d’ara es tramitaran a través d’EACAT

Aquest servei és el canal de tramitació dels convenis amb entitats locals, universitats públiques i altres entitats públiques en matèria de protecció civil i que no tenen contingut econòmic (la tramitació dels convenis d’adhesió a la Xarxa RESCAT tenen un servei diferenciat).

La Direcció General de Protecció Civil comunica i tramet l’esborrany del conveni a validar i a signar per part de l’entitat. En cas necessari, realitza requeriments de documentació i, per finalitzar, tramet el conveni signat per totes les parts. A partir d’ara ja no es podrà utilitzar la tramesa genèrica per a la comunicació o tramesa de la documentació associada a la tramitació d’aquests convenis.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei INT – Convenis amb la Direcció General de Protecció Civil.

X