Disponible a EACAT la “Justificació econòmica del sistema de resposta urgent per persones en situació de violència masclista”

El Departament d’Igualtat i Feminisme i el Departament de Drets Socials signen addendes d’ampliació del Contracte Programa amb els ens locals. En aquest cas l’addenda correspon a les mesures 45.18.1 i 45.18.2 del sistema de resposta urgent per a dones i fills en situació de violència masclista, per a l’exercici 2021.

A partir d’aquest moment, s’obre el tràmit de justificació econòmica de les accions emmarcades en l’esmentada addenda d’ampliació el Contracte Programa, a través d’EACAT.

Les dades que s’han de recollir fan referència sempre al període comprés entre 1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2021.

X