S’han publicat els requeriments de documentació de les sol·licituds de subvenció per promoure la internacionalització dels ens de l’administració local de Catalunya”

El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert publica en el Tauler de la Generalitat de Catalunya la relació d’entitats amb requeriment de documentació per completar i/o esmenar la sol·licitud de subvenció per promoure la internacionalització dels ens de l’Administració local de Catalunya.

X