El servei “SOC – Subvencions per al Programa Forma i Insereix amb accions formatives no regulades com a certificats de professionalitat. 2022” es publica a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix de formació amb compromís de contractació per a persones desocupades, per a la realització d’accions formatives no regulades com a certificats de professionalitat (SOC-FI) (ref. BDNS 636344).

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a empreses i entitats de formació a la realització d’accions formatives que permetin formar alumnes en perfils professionals que les empreses no troben al mercat laboral.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SOC – Subvencions per al Programa Forma i Insereix amb accions formatives no regulades com a certificats de professionalitat.

X