El servei “EDU – Subvencions per al finançament dels conservatoris de música d’ens locals. Curs 2018-2019 i Curs 2019-2020” s’ha publicat a EACAT

El Departament d’Educació obre la convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 618007).

El termini per presentar la sol·licitud de subvenció i la documentació justificativa va del 4 d’abril al 10 de maig de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a l’apartat de Tràmits, dins del Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei EDU- Subvencions per al finançament de conservatoris d’ens locals. Curs 2018-2019 i Curs 2019-202.

X