El registre d’EACAT s’adapta a les teves necessitats

Tal com s’havia anunciat, a l’octubre es va implementar la nova safata de registre d’EACAT, que permet l’accés als assentaments d’entrada i sortida i també als seus documents associats.

Un cop posada en marxa la nova safata, arran de la vostra demanda per continuar fent ús d’algunes funcionalitats específiques de la versió anterior de la safata es va habilitar l’opció “Veure versió antiga” de la safata de registre. D’aquesta manera, cada usuari pot escollir la versió de la safata que vol utilitzar, en funció de les utilitats que li són més pràctiques en el seu dia a dia.

Destacar-vos, que la petició de conservar l’accés a la versió antiga de la safata es va recollir a través l’Espai col·laboratiu de propostes de millora dels serveis AOC des d’on podeu proposar, votar i comentar les propostes i suggeriments d’altres usuaris envers els serveis AOC. Us animem a fer servir aquesta eina per fer-nos arribar el vostre feedback i col·laborar en la millora continua dels serveis que ofereix l’AOC.

X