e.FACT estrena permís

Com hem vist en altres posts de factura electrònica, el servei e.FACT té 3 modalitats d’accés a les factures. Si es disposa de les modalitats 2 o 3, cal tenir les credencials FTP que connecten e.FACT amb el programa comptable de cada ens.

Aquestes credencials es comuniquen amb l’alta al servei e.FACT, però per diferents raons hi pot haver la necessitat de recuperar-les (la comunicació de l’alta és antiga, la persona de contacte ja no treballa a l’ens…).

Per facilitar aquest procés de recuperació de credencials, i que es pugui fer de manera àgil i segura, s’ha creat un nou permís pel servei e.FACT anomenat “Responsable del servei”. Aquest permís l’assignarà el Gestor d’usuaris d’EACAT a través de l’apartat Configuració.

Així doncs, si un usuari necessita recuperar les credencials e.FACT, només ha de demanar al Gestor d’Usuaris d’EACAT que li assigni el permís “Responsable del servei” d’e.FACT, i posteriorment, sol·licitar el reenviament de les credencials a través del formulari de suport a e.FACT.

Des del Centre d’Atenció a l’Usuari comprovarem que qui sol·licita les credencials tingui el permís esmentat de Responsable del Servei, i en cas afirmatiu, reenviarem les credencials al seu correu electrònic.

X