Comunicacions del Portasignatures AOC en funció del rol: signador o redactor

El Portasignatures AOC et permet rebre avisos quan es produeixen canvis del teu interès en els fluxos de signatura en els que participes. Aquestes comunicacions d’avís es configuren de manera independent en funció de si es tracta d’avisos que reps com a signador o com a redactor.  

Els usuaris signadors defineixen el nivell de comunicacions que volen rebre en general per tots els fluxos en els que es requereixi la seva signatura (a diferència dels redactors, que estableixen el nivell de comunicacions per a cada flux concret). En l’apartat “Nivell de comunicacions per e-correu” del seu perfil el Signador pot escollir entre:

  • Nivell alt: rebrà diversos correus per petició (per a cada lectura, signatura o vistiplau).
  • Mig: no rebrà els correus electrònics de lectura.
  • Baix: només rebrà correus d’avís quan una petició passi a estar disponible per a la seva signatura.
  • Butlletí: en cas que es seleccioni aquesta opció, es podrà escollir la periodicitat en que es vol rebre un únic correu amb totes les peticions rebudes i accions realitzades en els fluxos on es participa com a signador durant aquest període (lectures, signatures o vistiplaus).

Per defecte, el nivell de comunicacions que reben els signadors és “Alt” per tant, si vols rebre menys comunicacions relacionades amb els fluxos, només cal que el canviïs aquesta configuració al teu perfil.

Trobareu més informació a Com configurar el nivell de comunicacions que rebo com a signador?

Per la seva banda, els usuaris redactors poden configurar el nivell d’avisos que volen rebre de manera individual per cada flux. En el moment de redactar, en l’apartat “Desitja rebre comunicacions de les accions relacionades amb aquesta petició?” el Redactor pot escollir entre:

  • Avís de finalització del flux: només rebrà una comunicació quan s’hagi finalitzat la petició.
  • Avís de lectura, signatura, vistiplau i finalització del flux: rebrà comunicacions de totes les accions realitzades sobre la petició.
  • Avís de signatura, vistiplau, rebuig i finalització del flux: rebrà comunicacions de les accions realitzades en la petició excepte de lectura.
  • No: no rebrà cap tipus de notificació de les diferents accions de la petició. 

Consulta el detall de les opcions de configuració disponibles en redactar un flux de signatura a la FAQ Redacció d’una nova petició al Portasignatures AOC.

X