TSF – Tràmits Contracte Programa – Justificació econòmica del SAD Social

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre el tràmit de justificació del SAD Social 2021.

El període de justificació econòmica del SAD Social de la fitxa 1 de l’addenda del Contracte Programa 2020 comença el 4 de gener de 2021 i finalitza el 26 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

El fitxer PDF de justificació econòmica de l’Interventor/a per a la justificació econòmica del SAD Social de la fitxa 1 del Contracte Programa i el fitxer excel del model de costos detallats de SAD Dependència, estan disponibles per a ser descarregats en el mateix EACAT.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, al tràmit Justificació econòmica del SAD Social del CP (2020), que trobareu dins del servei TSF – Tràmits Contracte Programa – Justificació econòmica del CP.

X