Subvencions per al disseny i la implantació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), obre la convocatòria de subvencions per al disseny i la implantació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza al 15 de març de 2021.

Podeu trobar les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura.

Per tramitar l’ajut heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions – Arxius.

X