Subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), obre la convocatòria de subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 7 d’abril de 2021.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores al web del Departament de Cultura.

Per tramitar l’ajut heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions – Patrimoni cultural.

X